List of Members

Rana Pratap Singh

Naveen Arora

Shivesh Sharma

Preeti Arora

Ram Narain

Vivek Kumar

Manish Gupta

R.D. Tripathi

Tahmish Fatima

Isha Mishra

Maya Verma

Renu

Dr. Abhishek Sharma

Ms. Ankita Bhattacharya

Ms. Chanda Bharti

Mrs. Priya Mishra

Mrs. Priyanka Verma

Ms. Sushma Verma

Dr. Pankaj Kumar Arora

Dr. Vaibhav Mishra

Dr. Jitendra Mishra

Dr. Kumari Sunita

Dr. Suman Upadhyaya

Prof. Piyush pandey

Dr. Govind Gupta

Dr. Gopala Krishna Darbha

Dr. Pallavi Singh

Dr. Monika Saini

Dr. Venkatesh Dutta

Mrs. Upasana Jaiswal

Dr. Ekta Khare

Dr. Tarun Kumar Thakur

Ms. Naincy Jaiswal

Dr. Piyush Malaviya

Dr. A. Krishnaveni

Dr. Neha Prabhu

Dr. Sunita R.Borkar

Dr.Rasika Desai Gaokar

Prof. S.K. Dwivedi

Dr.Raj Shree

Ms. Menika Pandey

Dr.M.Meena

Prof. Sanket J. Joshi

Ms. Nisha Yadav

Dr. Shilpa Pandey

Dr. Dilfuza Jabborova

Dr. Reshu Chauhan

Dr. R. Jayashree

Mr. Rana Abhilash Singh

Prof. U.V. Kiran

Dr. Arvind Kumar Dubey

Ms. Sneh Lata

Dr. Shaguftabegum Abdulrazak Shaikh

Dr. Masimalai Palaniyandi